Slide background

Biuro detektywistyczne "Spy" w Legnicy

Oferta

Slide background

Biuro detektywistyczne "Spy"

Oferta

LEGNICA

Wywiad gospodarczy

Los firmy najczęściej jest zależny od trafnych decyzji biznesowych. Pomyłki mogą być kosztowne, dlatego nierozłącznym elementem dobrego biznesu jest sprawdzenie przyszłych i potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych. Współpraca na podstawie faktur z odroczoną płatnością wiąże się z dużym ryzykiem. W razie problemów z nierzetelną firmą windykacja jest kosztowna i długa. Nie zawsze też przynosi pożądany efekt. Zatem na pewno rozsądnym zachowaniem szefów firmy jest zabezpieczenie się przed ryzykiem. Przed podpisaniem większych umów warto przeprowadzić analizę wiarygodności firmy kontrahenta oraz szczegółowy wywiad gospodarczy. Taką usługę oferuje właśnie Biuro Detektywistyczne "Spy" z siedzibą w Legnicy.

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to uzyskiwanie, zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie informacji na temat sytuacji finansowej, prawnej, handlowej, ekonomicznej oraz kadrowej danej firmy. Po pozyskaniu informacji dane najczęściej są przekazywane klientowi w postaci klarownego i przejrzystego raportu.

Takie zestawienie pozwala przedsiębiorstwom na ocenienie ryzyka podjęcia współpracy z danym podmiotem gospodarczym. Pozwala również na uzyskanie przewagi nad konkurencją lub na uniknięcie strat spowodowanych np. niewywiązaniem się kontrahenta z umowy, z jego niewypłacalnością, czy unikaniem regulowania należności w uzgodnionych terminach. Dzięki rzetelnej ocenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych, wiele firm uniknęło poważnych kłopotów finansowych czy wręcz bankructwa.

Jakie dane zawiera wywiad gospodarczy?

W raporcie gospodarczym Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy dostarcza szeroki wachlarz informacji, która pozwala ocenić wiarygodność sprawdzanego podmiotu.

Najczęściej taki dokument zawiera:wywiad gospodarczy

 • dane rejestrowe firmy,
 • strukturę własności,
 • skład zarządu i rady nadzorczej spółki wraz z powiązaniami osobowymi,
 • powiązania kapitałowe spółek,
 • sprawozdanie z przeglądu i analizy akt spółek
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • dane o moralności płatniczej (terminowe płatności),
 • posiadane ruchomości i nieruchomości,
 • ocenę aktualnej kondycji finansowej firmy,
 • historię sytuacji finansowej,
 • zbyte nieruchomości,
 • wypłacalność,
 • dane o zatrudnieniu (wraz z historią),
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy,
 • dane o posiadanym majątku (nieruchomości, ruchomości).

Raport z wywiadu gospodarczego

W raporcie gospodarczym przedstawiane są również informacje z wywiadu środowiskowego, z foto inspekcji, informacje o bankach obsługujących firmę, kierunkach ewentualnego importu i eksportu usług i towarów. Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy prezentuje także informacje pochodzące z giełd wierzytelności, dane o komorniczych egzekucjach oraz przetargach prowadzonych przez firmę. Uzupełnienie stanowią dane z internetowej giełdy długów oraz analiza innych źródeł otwartych.

Zebrane informacje w pełni pozwalają ocenić aktualną sytuację finansową firmy, jej powiązania biznesowe i handlowe oraz rzetelność względem dotychczasowych kontrahentów i partnerów biznesowych.

Wywiad gospodarczy

Los firmy najczęściej jest zależny od trafnych decyzji biznesowych. Pomyłki mogą być kosztowne, dlatego nierozłącznym elementem dobrego biznesu jest sprawdzenie przyszłych i potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych. Współpraca na podstawie faktur z odroczoną płatnością wiąże się z dużym ryzykiem. W razie problemów z nierzetelną firmą windykacja jest kosztowna i długa. Nie zawsze też przynosi pożądany efekt. Zatem na pewno rozsądnym zachowaniem szefów firmy jest zabezpieczenie się przed ryzykiem. Przed podpisaniem większych umów warto przeprowadzić analizę wiarygodności firmy kontrahenta oraz szczegółowy wywiad gospodarczy. Taką usługę oferuje właśnie Biuro Detektywistyczne "Spy" z siedzibą w Legnicy.

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to uzyskiwanie, zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie informacji na temat sytuacji finansowej, prawnej, handlowej, ekonomicznej oraz kadrowej danej firmy. Po pozyskaniu informacji dane najczęściej są przekazywane klientowi w postaci klarownego i przejrzystego raportu.

Takie zestawienie pozwala przedsiębiorstwom na ocenienie ryzyka podjęcia współpracy z danym podmiotem gospodarczym. Pozwala również na uzyskanie przewagi nad konkurencją lub na uniknięcie strat spowodowanych np. niewywiązaniem się kontrahenta z umowy, z jego niewypłacalnością, czy unikaniem regulowania należności w uzgodnionych terminach. Dzięki rzetelnej ocenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych, wiele firm uniknęło poważnych kłopotów finansowych czy wręcz bankructwa.

Jakie dane zawiera wywiad gospodarczy?

W raporcie gospodarczym Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy dostarcza szeroki wachlarz informacji, która pozwala ocenić wiarygodność sprawdzanego podmiotu.

Najczęściej taki dokument zawiera:

 • dane rejestrowe firmy,
 • strukturę własności,
 • skład zarządu i rady nadzorczej spółki wraz z powiązaniami osobowymi,
 • powiązania kapitałowe spółek,
 • sprawozdanie z przeglądu i analizy akt spółek
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • dane o moralności płatniczej (terminowe płatności),
 • posiadane ruchomości i nieruchomości,
 • ocenę aktualnej kondycji finansowej firmy,
 • historię sytuacji finansowej,
 • zbyte nieruchomości,
 • wypłacalność,
 • dane o zatrudnieniu (wraz z historią),
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy,
 • dane o posiadanym majątku (nieruchomości, ruchomości).

wywiad gospodarczy

Raport z wywiadu gospodarczego

W raporcie gospodarczym przedstawiane są również informacje z wywiadu środowiskowego, z foto inspekcji, informacje o bankach obsługujących firmę, kierunkach ewentualnego importu i eksportu usług i towarów. Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy prezentuje także informacje pochodzące z giełd wierzytelności, dane o komorniczych egzekucjach oraz przetargach prowadzonych przez firmę. Uzupełnienie stanowią dane z internetowej giełdy długów oraz analiza innych źródeł otwartych.

Zebrane informacje w pełni pozwalają ocenić aktualną sytuację finansową firmy, jej powiązania biznesowe i handlowe oraz rzetelność względem dotychczasowych kontrahentów i partnerów biznesowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy | Tel.: +48 784 700 881

Działamy w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa, w szczególności o Ustawę o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada zezwolenie MSW.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy
Tel.: +48 784 700 881

Działamy w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa, w szczególności o Ustawę o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada zezwolenie MSW.

logo spy