Slide background

Biuro detektywistyczne "Spy" w Legnicy

Oferta

Slide background

Biuro detektywistyczne "Spy"

Oferta

LEGNICA

Wykrywanie mobbingu

Co to jest mobbing?mobbing

Jest to długotrwałe i uporczywe zastraszanie bądź prześladowanie podległego służbowo pracownika. Typowe dla mobbingu zachowania mogą dotyczyć również osoby równej, jeśli chodzi o zajmowane stanowisko.

Zjawisko mobbingu zostało również ujęte w Kodeksie pracy art. 94 §2 o następującym brzmieniu:

"Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników."

Do głównych celów mobbera – osoby stosującej mobbing – zalicza się:

 • poniżenie i ośmieszenie pracownika;
 • wywołanie negatywnego wobec niego nastawienia pozostałych współpracowników;
 • usunięcie osoby mobbingowanej z miejsca pracy.

Zachowania mobbingowe mogą przybierać rozmaitą formę. Zawsze mają jednak charakter publiczny i potrzebują w ocenie mobbera widowni. Może to być krytykowanie, ośmieszanie, czy też umniejszanie znaczenia samego pracownika lub wykonywanych przez niego czynności i prac. Często pojawiają się wulgarne wyrażenia i grożenie zwolnieniem z pracy. Osoba, wobec której stosowany jest mobbing, czuje się zagubiona, zastraszona, w sposób drastyczny spada jej samoocena i poczucie własnej wartości.

Jak rozpoznać mobbing?

 • sprawca działa długookresowo,
 • zachowanie wraz z różnymi formami działań sprawcy wymierzone jest przeciwko ofierze,
 • wszystkie działania sprawcy polegają na zastraszaniu i nękaniu ofiary,
 • sprawca próbuje ośmieszyć ofiarę w najbliższym środowisku współpracowników.

Osoba poszkodowana ma prawo złożyć do sądu wniosek o zadośćuczynienie. Wcześniej jednak trzeba zebrać przekonywające sąd dowody. Nieraz pokrzywdzone osoby nie wiedzą, jak to zrobić lub nawet boją się udowodnić sprawcy mobbing. W takich sytuacjach najlepiej jest zwrócić się do Biura Detektywistycznego "Spy" w Legnicy. Nasi doświadczeni i wyspecjalizowani w sprawach mobbingu prywatni detektywi bez trudu pomogą udowodnić, że zleceniodawca jest poszkodowanym.

Wykrywanie mobbingu

Co to jest mobbing?

mobbing

Jest to długotrwałe i uporczywe zastraszanie bądź prześladowanie podległego służbowo pracownika. Typowe dla mobbingu zachowania mogą dotyczyć również osoby równej, jeśli chodzi o zajmowane stanowisko.

Zjawisko mobbingu zostało również ujęte w Kodeksie pracy art. 94 §2 o następującym brzmieniu:

"Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników."

Do głównych celów mobbera, osoby stosującej mobbing, zalicza się:

 • poniżenie i ośmieszenie pracownika;
 • wywołanie negatywnego wobec niego nastawienia pozostałych współpracowników;
 • usunięcie osoby mobbingowanej z miejsca pracy.

Zachowania mobbingowe mogą przybierać rozmaitą formę. Zawsze mają jednak charakter publiczny i potrzebują w ocenie mobbera widowni. Może to być krytykowanie, ośmieszanie, czy też umniejszanie znaczenia samego pracownika lub wykonywanych przez niego czynności i prac. Często pojawiają się wulgarne wyrażenia i grożenie zwolnieniem z pracy. Osoba, wobec której stosowany jest mobbing, czuje się zagubiona, zastraszona, w sposób drastyczny spada jej samoocena i poczucie własnej wartości.

Jak rozpoznać mobbing?

 • sprawca działa długookresowo,
 • zachowanie wraz z różnymi formami działań sprawcy wymierzone jest przeciwko ofierze,
 • wszystkie działania sprawcy polegają na zastraszaniu i nękaniu ofiary,
 • sprawca próbuje ośmieszyć ofiarę w najbliższym środowisku współpracowników.

Osoba poszkodowana ma prawo złożyć do sądu wniosek o zadośćuczynienie. Wcześniej jednak trzeba zebrać przekonywające sąd dowody. Nieraz pokrzywdzone osoby nie wiedzą, jak to zrobić lub nawet boją się udowodnić sprawcy mobbing. W takich sytuacjach najlepiej jest zwrócić się do Biura Detektywistycznego "Spy" w Legnicy. Nasi doświadczeni i wyspecjalizowani w sprawach mobbingu prywatni detektywi bez trudu pomogą udowodnić, że zleceniodawca jest poszkodowanym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy | Tel.: +48 784 700 881

Działamy w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa, w szczególności o Ustawę o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada zezwolenie MSW.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy
Tel.: +48 784 700 881

Działamy w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa, w szczególności o Ustawę o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada zezwolenie MSW.

logo spy