Slide background

Biuro detektywistyczne "Spy" w Legnicy

Oferta

Slide background

Biuro detektywistyczne "Spy"

Oferta

LEGNICA

Udowodnienie molestowania seksualnego w pracymolestowanie seksualne w pracy

Molestowanie seksualne to temat niezmiernie delikatny i wzbudzający wiele emocji. Najczęściej dotyczy kobiet, znacznie rzadziej jednak również mężczyzn. Sprawcą molestowania może być pracodawca, przełożony, ale także i koledzy z pracy. Molestowanie seksualne w miejscu pracy to każde niepożądane i nieakceptowalne zachowanie o seksualnym charakterze, które odbywa się wbrew woli osoby, której dotyczy.

Molestowaniem seksualnym może być:

 • rozmaite komentarze na temat Twego stroju i wyglądu, uwagi mające charakter seksualny, niechciane komplementy, natarczywe pytania dotyczące Twojego życia i sfery prywatnej, SMS-y bądź maile o tematyce erotycznej, nieprzyzwoite żarty,
 • natarczywe spojrzenia, zaczepianie, dwuznaczne gesty, pokazywanie treści medialnych o charakterze erotycznym, propozycje seksualne,
 • próby kontaktu fizycznego bez Twojego pozwolenia, głaskanie, dotykanie, podszczypywanie, klepanie, całowanie, obmacywanie.

Wszystko to sprawia, że możesz się źle i nieswojo czuć, możesz się nawet wstydzić, wbrew temu, iż nie jest Twoja wina. To są normalne odczucia.

Molestowanie seksualne może w szczególności objawiać się następująco:

 • próby pocałunku,
 • próby dotyku,
 • obmacywanie,
 • dwuznaczne komentarze,
 • wysyłanie dwuznacznych zdjęć lub wiadomości.

Każdy, kto został skrzywdzony poprzez molestowanie seksualne, może szukać pomocy w biurze detektywistycznym. Dzięki naszemu doświadczeniu licencjonowani detektywi, znajdą dowody obciążające sprawcę. Zebrane przez detektywów dowody mogą zostać użyte podczas rozprawy sądowej, a poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie.

Klient po zleceniu sprawy naszemu Biuru Detektywistycznemu "Spy" z siedzibą w Legnicy jest informowany o rozwoju sprawy na każdym jej etapie.

Należy pamiętać, że molestowanie seksualne jest karane na podstawie Kodeksu karnego (art. 197 par. 1-4, sprawca może zostać pozbawiony wolności od 2 do 12 lat) oraz w Kodeksie pracy (art. 18 [3a] par.5).

molestowanie seksualne

Udowodnienie molestowania seksualnego w pracy

Molestowanie seksualne to temat niezmiernie delikatny i wzbudzający wiele emocji. Najczęściej dotyczy kobiet, znacznie rzadziej jednak również mężczyzn. Sprawcą molestowania może być pracodawca, przełożony, ale także i koledzy z pracy. Molestowanie seksualne w miejscu pracy to każde niepożądane i nieakceptowalne zachowanie o seksualnym charakterze, które odbywa się wbrew woli osoby, której dotyczy.

Molestowaniem seksualnym może być:

 • rozmaite komentarze na temat Twego stroju i wyglądu, uwagi mające charakter seksualny, niechciane komplementy, natarczywe pytania dotyczące Twojego życia i sfery prywatnej, SMS-y bądź maile o tematyce erotycznej, nieprzyzwoite żarty,
 • natarczywe spojrzenia, zaczepianie, dwuznaczne gesty, pokazywanie treści medialnych o charakterze erotycznym, propozycje seksualne,
 • próby kontaktu fizycznego bez Twojego pozwolenia, głaskanie, dotykanie, podszczypywanie, klepanie, całowanie, obmacywanie.

molestowanie seksualne w pracy

Wszystko to sprawia, że możesz się źle i nieswojo czuć, możesz się nawet wstydzić, wbrew temu, iż nie jest Twoja wina. To są normalne odczucia.

Molestowanie seksualne może w szczególności objawiać się następująco:

 • próby pocałunku,
 • próby dotyku,
 • obmacywanie,
 • dwuznaczne komentarze,
 • wysyłanie dwuznacznych zdjęć lub wiadomości.

Każdy, kto został skrzywdzony poprzez molestowanie seksualne, może szukać pomocy w biurze detektywistycznym. Dzięki naszemu doświadczeniu licencjonowani detektywi, znajdą dowody obciążające sprawcę. Zebrane przez detektywów dowody mogą zostać użyte podczas rozprawy sądowej, a poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie.

Klient po zleceniu sprawy naszemu Biuru Detektywistycznemu "Spy" z siedzibą w Legnicy jest informowany o rozwoju sprawy na każdym jej etapie.

Należy pamiętać, że molestowanie seksualne jest karane na podstawie Kodeksu karnego (art. 197 par. 1-4, sprawca może zostać pozbawiony wolności od 2 do 12 lat) oraz w Kodeksie pracy (art. 18 [3a] par.5).

molestowanie seksualne

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy | Tel.: +48 784 700 881

Działamy w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa, w szczególności o Ustawę o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada zezwolenie MSW.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Biuro Detektywistyczne "Spy" w Legnicy
Tel.: +48 784 700 881

Działamy w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawa, w szczególności o Ustawę o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Firma posiada zezwolenie MSW.

logo spy